سوال

اگه بخوای با کلمه های زیر برای هرکدومشون بنویسی چی مینویسی که تکراری نباشه؟

خدا:

مادر:

پدر:

خواهر:

برادر:

عموپورنگ و امیر محمد:

/ 1 نظر / 5 بازدید
کامران

خدا: اعتماد دارم رهام نمیکنه[قلب] مادر:عاشقشم[قلب] پدر: یه دوست خوب[قلب] خواهر:همیشه فضول[قلب] برادر: پاچه خوار مامان و بابا[قلب] عموپورنگ و امیر محمد: دو انسان دوستداشتنی که کلی با برنامه هشون خاطرات شیرین دارم.در کل [قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]