تو بازی زندگی موقع یار کشی چه خوبه ادم بگه من خدا شما همه.

/ 4 نظر / 7 بازدید
انسان

[دست][دست][دست][دست][دست][هورا][هورا][هورا]

بابک...

باید می گفتی من و خدا.....یه " و " جا انداختي كل جمله به هم ريخت....[گل].......