جدایی

اگه دستم به جدایی برسه                  اونواز خاطره ها خط میزنم

 

از دلتنگ شوم ادما                            از شب و روز خدا خط میزنم

 

اگه دستم برسه به اسمون                با ستاره ها قیامت میکنم

 

 

/ 0 نظر / 11 بازدید