اغاز امتحانات

سلام امروز دومین امتحانه داخلیم بود تاریخ و پنچ شنبه هم کامپیوتر داشتم کامپیوتر هم20 شدملبخند تاریخو 19.5ناراحت اما گفت بهت میدمشلبخند.دوتا داخلیارو خوب کردم خدا کنه بقیه هم خوب کنم مخصوصا اینکه برای کنکورم خیلی مهمه...امروز جلسه اخرم با خ نظامی بود که حسابان داشتم البته  یه جلسه دیگه باهاش  جبر دارم اما دیگه بعدش همو نمیبینیم چون ساعت دوم میره کلاس نداره منم به خیاله اینکه امروز روز اخره با هم میریم خونه خوشحال بودم بارون هم داشت میومد خوش میگذش اما از شانسه بده من ...همسرش اومد سراغش با ماشین رفتن ای یک ضدحالی خوردم یه ضد حالی خوردم که حدو حساب نداره..گریهگریه.انقدر هم امروز سر کلاس اذیتش کردمقهقهه انقدر شلوغ کردم با دوستام که بیچاره خودمم دلم میسوخت واسشناراحت

/ 1 نظر / 52 بازدید
انسان

انشاا... موفق باشی عزیز[گل][قلب]