زخمی که میزنیم دلی که میشکنیم ارزان نیست یک جای باید بهایش را بپردازیم یک وقتی شاید همین نزدیکی ها......

/ 1 نظر / 5 بازدید
انجمن مهندسین راهکار

به ما اعتماد کنید(تدریس خصوصی، انجام پروژه، تایپ، ترجمه و ....) صفحات اختصاصی مارا از دست ندهید(رمز دیتابیس‌های دانلود مقاله و ...) انجمن مهندسین راهکار