ایکاش بجای بوی عطرهای گرانقیمت بوی اعتماد میدادیم...

 

حواسم باشضد کاری نکنک که شبها مجبور بشم با چشمهای باز بخوابم...

 

ادم دلتنگ حرف حالی اش نمیشود لطفا برایش فلسفه نبافید

/ 2 نظر / 13 بازدید
بابک...

نکته های جالبی بود...باید بتونیم رعایت کنیم....مخصوصا اولی...[گل]