/ 2 نظر / 35 بازدید
انسان

[دست][دست][دست][دست][دست][هورا]

بابک...

گاهی آدم میماند بین بودن یا نبودن! به رفتن که فکر می کنی اتفاقی می افتد که منصرف می شوی... میخواهی بمانی، رفتاری می بینی که انگار باید بروی! این بلاتکلیفی خودش کلی جهنم است..