ماه رمضان

امد رمضان و عید با ماست 

قفل امد ان کلید با ماست

بر بست دهان و دیده بگشاد

وان نور که دیده دید با ماست

امد رمضان به خدمت دل افرید

باماست روزه به زبان حال گوید

کم شو که همه مرید با توست

چون هست صلح دین دراین جمع منصور و ابا یزید با ماست

                                       ماه رمضان مبارک

/ 0 نظر / 5 بازدید