نکات زندگی(3)

چارلی چاپلین:شاید زندگی ان جشنی نباشد که ارزویش را داشتی اما حال که به ان دعوت شدی تا میتوانی زیبا برقص...

 

ابراهام لینکلن:من دریافته ام که انسانی هر اندازه که مصمم به خوشبخت زیستن باشد همان اندازه خوشبخت و سعادتمند زنگی خواهد کرد...

 

شاید خدا خواسته است که ابتدا بسیاری افراد نامناسب را بشناسی و سپس شخص مناسب را,به همین ترتیب وقتی او را یافتی بهتر میتوانی شکر گزار باشی...

/ 3 نظر / 6 بازدید
بیتا

میگویند وقتی دِلتان میشکند مثل کوه اُستوار باش اما غافل ازینند که دِل کوه را هم تونل کردن این آدمها ما که انسانیم جای خود داریم

انسان

[قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][چشمک]

بیتا

[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]