گاهی نه گریه گریه ارامت میکند و نه خنده نه فریاد ارامت میکند ونه سکوت.انجاست که با چشمان خیس روبه اسمان میکنی و میگویی خدایا تنهام نزار

/ 2 نظر / 5 بازدید
انسان

عزیزم مگه چند سال داری...که اینقدر زیبا مینویسی....[قلب][قلب][قلب][گل][گل][گل]

بابک...

17 سال داری ولی به اندازه 17000 سال ستاره تو قلب مهربونت داری...[گل]