اخرای برنامه عمو پورنگ

بازم سلام اما این بار برعکس پست قبلی همش خنده گذاشتم اینبار ناراحتمناراحت

اخه عمو پورنگ تا فردا برنامه داره منم این هفته عصر میرم مدرسه هیچکدومشو نمیبینمناراحتدیروز که ندیدم امروزم که نمیبینم میمونه فردا فقط چقدر زود تموم شد یدفه همه چی باهم تموم میشن یه با هم شروع میشن...اوه معلوم نیست دوباره کی بیاد عزیزم عمو پورنگو خیلی خیلی  دوست دارم به من باشه میگم نرم مدرسه بشینم برنامه رو ببینم...اه عمو پورنگ دوشت دالمقلب

/ 3 نظر / 63 بازدید
بابک...

چقدر شما این عمو پورنگو دوست داری آخه...منم تا حدودی نگاه می کنم اگه وقت کنم...برنامه شادیه....خنده به لب مباره...خب ضبطش کن بعدا ببین ...

انسان

عزیزم مگر چند سال داری[قلب]دحتر گلم

انسان

دختر گلم مگه چند سال داری[قلب]