روووز اخر مدرسه و بدترین روز...

امروز دوشنبه اخرین روز مدرسه بود خیلی خیلی بد بود نه بابات اینکه از بچه ها جدا شدم نه....

ما ساعت اول با خانم نظامی جبر داشتیم اون همیشه به موقع میومد سر کلاس اما امروز دیر اومد تا اینکه من و دوستام تو سالن  بودیم معاونمون به مشاوره مدرسمون گفت حالش خیلی وخیمه براش دعا کنید منو دوستام نگاهی به هم انداختیم...

فهمیدم خانم نظامیه که حالش خیلی بده خیلی تو مدرسه ناراحت بودم همه میگفتنو میخندیدن اما من ...گریه

بچه ها گفتن بابا .....حالمونو گرفتی امروز دیگه ب خاطر اونا لبخندی میزدم اما دوبارهگریه

عزیزم خیلی نگرانم خیلی  نه دبیر فیزیکم جواب میده نه یکی از دوستان صمیمی خانم نظامی هرچی بهشون ز میزنم جواب نمیدن دارم بخدا سکته میکنم تروخدا دعا کنید چیزی نباشه دیگه هم نمیبینمش چون حوزه امتحانم یه مدرسه دیگست... اما بهش سر میزنم فقط حالش خوب باشه هیچی نمیخوام هیچی....گریهگریه

/ 4 نظر / 41 بازدید
خاله مهربون

سلام خاله خوبی؟ بیا اینجا روزنامه دیواری درست کن: http://tinyurl.com/mzu537d

کاوه

مدرسه ها باز بشه بازم همینارو میگی؟

کاوه

سلام از ماست! اتفاقا مدرسه هم شمارو دوس داره

انشرلی

لایییییییییییییییییییییییییک[تایید][چشمک][گل]