زنده شناسی

چند لحظه سکوت لطفا اینجا مراسم ترحیم من است!یک اعلامیه با عکس..یک شاخه گل.. یک بیت شعر وتسلی خاطر دادن به بازماندگان.

چه غوغایی است اینجا! همه دوستم دارند! همه از مهربانیهایم  میگویند!همه متفق القولند که ادم خوبی بودم!انکه از همه بیشتر دشمن بود از همه بی تاب تر است! ازشما چه پنهان گاهی دوست دارم کمی بمیرم!نمیدانم واقعا نمیشود کمی از مهربانی هایشان را امروز نثار روحم کنند نه فردا نثار یک سنگ بی احساس؟!!!

/ 1 نظر / 186 بازدید
شهرزاد قصه گو

یڪ روز ی میرسـכ ڪـہ من جسارت خیلی ڪارها را پیدا میڪنم ...[گل]