/ 3 نظر / 7 بازدید
کامران

[خجالت][خجالت][خجالت][خجالت] [قلب][قلب][قلب][قلب][قلب] همون آرزویی که تو پست وبم کردم[خجالت][گل][گل][گل]

انسان

آرزوی ایمان واقعی همراه خوشبختی برای همه [قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب]قبلا بهم سر میزدی دیگه نمیای[سوال][گل][گل][گل][گل][گل]